پاورپوینت کتاب روشهای آماری

پاورپوینت کتاب روشهای آماری

به تعداد 345 اسلاید قابل ویرایش 

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات 

 

فصل اول نتایج اساسی در مورد آمار و احتمال

فصل دوم استنباط درباره پارامتر یک جامعه

فصل سوم استنباط درباره پارامتر دو جامعه

فصل چهارم آزمون فرض

فصل پنجم ضریب همبستگی

فصل ششم آنالیز واریانس

پاورپوینت کتاب روشهای آماری


/ 0 نظر / 33 بازدید