مدیریت بهینه مصرف انرژی در صنایع و توسعه بهر ه وری مطالعه موردی

کلمات کلیدی: مدیریت – انرژی – صنایع - بهره وری

نویسندگان: علی رضایی،  کارشناسی ارشد برق، صنایع چوب و کاغذ مازندران - امیر عباس یزدانی، دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه پیام نور ساری - حسینعلی نهاوندی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سازمان مدیریت صنعتی

دانلود متن کامل مقاله ...(این مقاله 14 صفحه PDF فارسی و 171 کیلوبایت و مربوط به کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی سال 89 می باشد.)

/ 0 نظر / 4 بازدید