مدلهای DEA برای تخمین خروجی و بهبود کارائی داده های فازی

چکیده

در این مقاله مدلهای DEA را برای بهبود بخشی واحدهای ناکارا در حالت فازی بررسی می کنیم به این ترتیب که در یک واحد تصمیم گیرنده (DMU) ورودی ها را به میزان معینی افزایش و با استفاده از مدلهای DEA در صورت ثابت ماندن یا بهبود آن مقدار خروجی ها را تخمین می زنیم البته با این فرض که داده ها یعنی همان ورودی ها و خروجی ها فازی هستند و افزایش یا کاهش آنها بر اساس یک معیار رتبه بندی بین دو عدد فازی می باشد.

کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده ها(DEA)، برنامه ریزی فازی، واحد تصمیم گیرنده (DMU)، کارائی

نویسندگان: دکتر عباسعلی نورا(عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان)، سارا فناطی رشیدی(مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج)

دانلود متن کامل مقاله . . . (این مقاله 14 صفحه PDF فارسی وحجم 134کیلو بایت (KB) می باشد.)

/ 0 نظر / 6 بازدید