جزوه کامل علم مواد

جزوه کامل علم مواد

 

شامل :

فایل pdf به تعداد 31 صفحه با موضوع سرامیکها خواص و کاربرد

فایل pdf به تعداد 27 صفحه با موضوع شکست خستگی Fatigue Fracture

فایل pdf به تعداد 82 صفحه با موضوع خواص مکانیکی فلزات Mechanical Properties of Materials

فایل pdf به تعداد 34 صفحه با موضوع پلیمرها و مواد مرکب خواص و کاربرد

Computer data storage - به تعداد 12 صفحه pdf به زبان اصلی

Data compression - به تعداد 4 صفحه pdf به زبان اصلی

 

بانضمام 8 جلسه درسی با موضوعات زیر هر مبحث در فایل pdf مجزا

1- چرا به آموزش درس علم مواد و مهندسی نیازمندیم

2- ساختمان اتمی و پیوندها

3- ساختمانهای بلوری و هندسه بلوری

4- موقعیت های اتم ها ، جهات بلوری ، صفحات بلوری

5- مطالعه ساختمان های بلوری با استفاده از تکنیک پراش اشعه x

6- انجماد فلزات و عیوب بلوری

7- عیوب بلوری - نقطه ای ، خطی ، صفحه ای

8- نفوذ در جامدات Diffusion in solids

 

جزوه کامل علم مواد

/ 0 نظر / 34 بازدید