پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ

 پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ

به تعداد 32 اسلاید

مناسب اساتید و ارادئه دانشجو

مختصری از زندگینامه آلبرت بندورا

پیشینه ی یادگیری مشاهده ای

توجیه بندورا از یادگیری مشاهده ای

خود نظم دهی رفتار

خودکارآمدی

منابع باورهای خودکارآمدی

نظریه اجتماعی – شناختی

انسان به عنوان موجودی عامل

سه عامل را که بر سرمشق گیری تاثیر می گذارند

فرآیند یادگیری مشاهده ای

رفتار کژکار

قطب های جهت دهی رفتار انسان در جامعه

پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ


/ 0 نظر / 26 بازدید