نقش نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری

کلمات کلیدی: نظام پیشنهادها، مدیریت مشارکتی، خلاقیت، بهره وری، کایزن، منابع انسانی

pdfدانلود متن کامل مقاله . . . (این مقاله9صفحه PDF فارسی وحجم 2.50مگابایت (MB) می باشد.)

/ 0 نظر / 4 بازدید