مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد شایستگی

مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد شایستگی

تعریف شایستگی:

- شایستگی اشاره به رفتارهای قابل بروزی دارد که یک فرد برای انجام موفقیت آمیز نقش خود باید دارا بوده و بر پایه دانش، مهارت، توانایی و سایر ویژگی های فردی وی شکل می گیرند.

- یک شایستگی معمولا در قالب یک جمله رفتاری (قابل مشاهده و در نتیجه قابل اندازه گیری) بیان می شود.

نویسنده: سید بابک علوی- استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

 

pdf دانلود متن کامل مقاله . . . (این مقاله 13 صفحه Pdf و با حجم 240 کیلو بایت (KB) می باشد.)

/ 0 نظر / 5 بازدید