پاورپوینت كتاب رگرسيون تاليف جواد بهبوديان

پاورپوینت كتاب رگرسيون تاليف جواد بهبوديان

به تعداد 320 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

عناوین فصلها

•فصل اول : مفهوم و ويژگيهاي همبستگي و وابستگي

•فصل دوم : تابع پيش بيني كننده و خط رگرسيون

•فصل سوم : رگرسيون خطي ساده

•فصل چهارم : فضاي برداري با ضرب داخلي و تصوير

•فصل پنجم : بردار تصادفي و بردار نرمال

•فصل ششم : برآورد پارامترها در مدلهاي خطي چند متغيري

•فصل هفتم : استنباط آماري در مدلهاي خطي چند متغيري

•فصل هشتم : موضوعهاي گوناگون در رگرسيون
پاورپوینت كتاب رگرسيون تاليف جواد بهبوديان


/ 0 نظر / 41 بازدید