پاورپوینت تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی

پاورپوینت کاربرد تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی

به تعداد 83 اسلاید قابل ویرایش

مناسب دانشجویان ارشد و دکتری گرایش های علوم اجتماعی

شامل سرفصل های:

¥ مراحل چندگانه استراتژی تحقیق / پرسش آغازین پژوهش و ویژگی های آن /اهداف پژوهش

¥ مطالعات اكتشافی/ منبع یابی نظری/ مطالعه تئوری ها و مبانی نظری

¥ فرضیه سازی و انواع فرضیه های تحقیق/انواع مفاهیم و متغیرهای تحقیق/ ساختن مدل تحقیق

¥ تهیه طرح تحقیق و برنامه ریزی آن / انتخاب واحد تحلیل واحد مشاهده /ابزارسازی /انواع مقیاسها /سطح سنجش متغیرها

¥ انواع طرح های نمونه گیری / اعتبار و روایی تحقیق و ابزارهای آن

¥ جمع آوری داده و ملاحظات مربوط به آن در طرح های مختلف تحقیق

¥ كدگذاری استخراج و پردازش داد ها

¥ معرفی وکاربرد تكنیك های تحلیل داده ها/ آماره های توصیفی و كاربرد آنها / تكنیك های دو و چند متغیری تحلیل داده ها

¥ چگونگی انتخاب فنون تحلیل داده ها و نتیجه گیری

¥ اصول تنظیم گزارش پژوهش/ ارجاع نویسی و ....


پاورپوینت تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی


/ 0 نظر / 20 بازدید