کتاب فرآیندهای ساحلی (Coastal Processes with Engineering Applications )

کتاب فرآیندهای ساحلی

(Coastal Processes with Engineering Applications )

489 صفحه pdf - به زبان اصلی

 

COASTAL PROCESSES

with Engineering Applications

ROBERT G. DEAN
University of Florida

ROBERT A. DALRYMPLE
University of Delaware

 

کتاب فرآیندهای ساحلی (Coastal Processes with Engineering Applications )


/ 0 نظر / 32 بازدید