پست های ارسال شده در آدر سال 1390

مدیریت ریسک: رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها

مدیریت ریسک: رویکردی نوین برای ارتقای اثربخشی سازمانها نویسنده : هستی چکیده عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید