پست های ارسال شده در فروردین سال 1392

آلبوم عکس دانشگاه آزاد اسلامی نراق

    انتشارات حسام دانشگاه آزاد اسلامی نراق  انتشارات حسام دانشگاه آزاد اسلامی نراق  پارکینگ دانشگاه آزاد اسلامی نراق  حوزه علمیه الغدیر نراق در سطح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

ویژگی های مدیران کارآمد

1-     استقلال فکر 2-     اتکای به نفس 3-     قضاوت درست 4-     ابتکار 5-     جامعیت فکر 6-     پیش بینی احتمالات 7-     داشتن نظم 8-     منصف بودن 9-     قاطعیت 10- رعایت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید