پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری

عنوان مقاله: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوریمترجم: علی محمدپور (دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید