پست های ارسال شده در شهریور سال 1393

گسترش کیفیت عملکرد ، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف، و چارچوب یکپارچه در طراحی مدیریت

عنوان مقاله: گسترش کیفیت عملکرد ، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف، و چارچوب یکپارچه در طراحی مدیریت ارزش مترجم: عصمت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید