اظهار نظر های علمی مبحثی

اظهار نظر های  علمی مبحثی  خود در رابطه با  حذف سه صفر از پول ملی
 را برای ما بفرستید

لطفا جهت آشنائی با مباحث یاد شده لینک حذف سه صفر از پول ملی  را مطالعه نمایید          

   صندوق ارتباطات

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید