کتاب High-Level-Models منبع مناسب درس مدل سازی اطلاعات - به زبان اصلی

کتاب High Level Models and Methodologies for Information Systems

منبع مناسب درس مدل سازی اطلاعات - به زبان اصلی

به تعداد 154 صفحه pdf

 

لطفا توجه فرمایید که این کتاب به زبان اصلی می باشد.

 

کتاب High-Level-Models منبع مناسب درس مدل سازی اطلاعات - به زبان اصلی

/ 0 نظر / 33 بازدید