جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات

جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات

به همراه اسکن صفحات مهم کتاب

به انضمام یک فایل نمونه سوالات امتحانی

به تعداد 27 صفحه pdf


جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات


/ 0 نظر / 24 بازدید