شکار فیل توسط حرفه های مختلف

________________________

*مهندسان نرم افزار کامپیوتر

این دسته شکار فیل را بر اساس اجرای الگوریتم زیر انجام می دهند:

گام 1) برو به آفریقا.

گام 2) از دماغه رود نیل (جنوبی ترین نقطه آفریقا) شروع کن.

گام 3) به سمت شمال حرکت کن و هر منطقه را از غرب به شرق بپیما.

گام 4) در هر گذر،

الف – هر حیوانی را که می بینی شکار کن.

ب – آن را با فیل مقایسه کن.

ج – اگر با هم برابر بودند کار تمام است و گرنه برو به گام 3 .

برنامه نویسان با تجربه، ابتدا یک فیل را در قاهره (شمال آفریقا) قرار می دهند تا مطمئن شوند که الگوریتم فوق خاتمه می یابد.

________________________

*اقتصاددان ها

اقتصاددان ها فیلی را شکار نمی کنند زیرا اعتقاد دارند که با ایجاد بازار آزاد و دادن پول به اندازه کافی به فیلها، خودشان، خودشان را شکار می کنند.

________________________

*معاونین بخش مهندسی و تحقیق و توسعه

اینان خیلی سعی می کنند که فیلی را شکار کنند اما کارمندانشان به آنها اطمینان می دهند که تمام فیلهای موجود قبلا شکار شده اند.

________________________

*مامورین کنترل کیفیت

اینها به فیلها کاری ندارند بلکه دنبال اشتباهات سایر شکارچیان می گردند.

/ 0 نظر / 5 بازدید