انجمن علمی مدیریت دولتی

انجمن علمی دانشجویان مدیریت دولتی

لیست وبلاگ های مدیریتی دانشجویان ایران

 1. استراتژی و رهبری :تحلیلهای استراتژیک، راهکارهای توسعه رهبری، اخبار تحلیلی1391 | http://biz-help.blogfa.com/  2. مدیریت عمومی1389 | http://public-management.blogfa.com/  3. مدیریت بحران و مدیریت ریسک1391 | http://modiriat-bohran.persianblog.ir  4. وبلاگ تخصصی مدیریت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 82 بازدید

چالشهای مدیریت منابع انسانی / The Challenges of Human Resource Management

تألیف: دکتر آلوین چن استاد : دکتر احمد ورزشکار مترجمین: منصوره اسماعیلی و  میترا موسی دوآبی مقدمه: نقش مدیر منابع انسانی با تغییر در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

نوآوری سازمانی بعنوان بخشی از مدیریت دانش / Organisational innovation as part o

124KMOR  نوآوری سازمانی بعنوان بخشی از مدیریت دانش Organisational innovation as part of knowledge management خلاصه هدف این تحقیق توزیع دیدگاهی در مورد عملکرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
بهمن 97
5 پست
دی 97
31 پست
آذر 97
22 پست
آبان 97
14 پست
مهر 97
8 پست
شهریور 97
4 پست
مرداد 97
10 پست
تیر 97
22 پست
خرداد 97
25 پست
اسفند 96
32 پست
بهمن 96
5 پست
دی 96
23 پست
آذر 96
33 پست
آبان 96
76 پست
مهر 96
125 پست
شهریور 96
82 پست
مرداد 96
33 پست
تیر 96
23 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
دی 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
خرداد 92
8 پست
اسفند 91
3 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
17 پست
مرداد 91
7 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
12 پست
آذر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
2 پست
مرداد 89
3 پست
خرداد 88
2 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
6 پست
مرداد 87
26 پست
تیر 87
1 پست
By_Jo_McDonough
2 پست
by_James_Simpson
2 پست
پارادايم
2 پست
Paradigm
1 پست
Theory_building
1 پست
Bioseparation
1 پست
cryptotab
1 پست
کریپتوتب
1 پست
Kate_Chopin
1 پست
Leo_Tolstoy
1 پست