مدیریت منابع انسانی (HRM)

مدیریت منابع انسانی (HRM)

چکیده:

تحقّق توسعه در کشورها، مستلزم برنامه‌ریزی وسیعی است که تمامی منابع را به کارگرفته و با مدیریت صحیح و استفاده بهینه از آنها حداکثر ارزش افزوده را در سطح ملّی ایجاد کند. بنگاه‌های اقتصادی از پایه‌های اصلی برنامه‌های توسعه به شما می‌روند و رشد و توسعه آنها در تعامل با برنامه‌های ملّی رشد و توسعه ملّی را به دنبال دارد. نقش زیر ساخت‌های اجتماعی را در این تعامل نباید فراموش کرد. انجمن‌ها به عنوان نهاد‌های مدنی منعکس کننده دیدگاه‌ها و چالش‌های بنگاه‌ها اعّم از بنگاه‌های تولیدی، خدماتی، مهندسی و پژوهشی هستند و با حضور خود در مراجع تصمیم‌گیری ملّی می‌توانند نقش مهمّی را در فرایند توسعه ایفا کنند.

مدیریت نیروی انسانی در قرن بیست و یکم سمت و سوی تازه ای یافته است. تجربه دهه های آخر قرن گذشته نشان داد که در محیط کار پویا و دینامیک فعلی، برای ایجاد و حفظ توان رقابتی هر شرکت یا سازمان باید بتواند نخبگان را جذب و به مدیریت توانایی های ایشان بپردازد. کلماتی مانند دانش، نخبگی، خلاقیت، تفکر، توانایی و تعهد در واژگان و تفکر روزمره هر مدیر موفق قرن حاضر یافت می شوند.

نویسندگان: فرشاد جنوی، لیسانس مهندسی صنایع، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.

دانلود متن کامل مقاله . . .  (این مقاله 7 صفحه PDF فارسی وحجم 99 کیلوبایت (KB)  می باشد.)

/ 0 نظر / 4 بازدید